Plánovanie a projektovanie

Plánovanie a projektovanie

K našim činnostiam patrí plánovanie infraštruktúry priemyselných zariadení ako je plánovanie sietí a osvetlenia a energetické výpočty.

V prípade orientácie na strojné zadania vypracujeme potrebné riadiace komponenty a definujeme rozhrania.

K tomu vypracujeme koncepty, súťažnú dokumentáciu, zoznam požiadaviek s výpočtom nákladov a kalkuláciu ponuky.

Radi Vás podporíme aj pri projektovaní Vašich výrobných zariadení už od hrubej stavby pomocou nášho špecifického know-how z oblasti techniky riadenia.