Taubaté, Brazília

Naše výkony

Ako dcérska spoločnosť InPro electric do Brasil Ltda. bola založená v roku 1997 v Brazílii so sídlom v Taubaté. Portfólio výkonov pre zvarovne karosérií a dopravníky obsahuje hardvérové a softvérové konštrukcie, elektrické inštalácie, programovanie robotov, ako aj uvádzanie automatizačných zariadení do prevádzky.

Naša dcérska spoločnosť sa v priebehu rokov etablovala na spoľahlivého partnera v automobilovom priemysle a jej dodávateľov v Brazílii.

Naši vysoko kvalifikovaní pracovníci pracujú na medzinárodných projektoch a úzko spolupracujú so všetkými Technickými kanceláriami v Nemecku.