Shanghai, Čína

Naše výkony

Dcérska spoločnosť InPro (Shanghai) Automation Technology Co., Ltd. bola založená v máji 2015 v Číne.

Už 15 rokov automatizuje InPro electric výrobné zariadenia pre automobilový priemysel v Číne – hlavne vo zvarovniach karosérií, ale aj v iných výrobných oblastiach.

Naša dcérska spoločnosť sa v priebehu rokov etablovala v spoľahlivého partnera v automobilovom priemysle a jej dodávateľov v Číne.

Okrem výkonov ako montáž, uvádzanie do prevádzky a programovanie robotov vo zvarovniach karosérií pracuje naša dcérska spoločnosť v Číne v oblasti projektov, a pritom úspešne spolupracuje s Technickými kanceláriami v Nemecku.