Glauchau

Naše výkony

Technická kancelária Glauchau bola založená v roku 1999 a odvtedy sa vyvinula v silného a výkonného partnera vo všetkých relevantných výrobných oblastiach ako je zváranie karosérií, lakovanie a koncová montáž, ako aj montáž motorov a prevodoviek. Oblasť výroby špeciálnych strojov taktiež patrí k úlohám technickej kancelárie Glauchau.

Ťažisko tvorí realizácia projektov vo zvarovniach karosérií a montážnej techniky. Tu ponúka Technická kancelária Glauchau v závislosti od želania zákazníka kompletné riešenia, ale aj individuálne čiastkové riešenia s nasledovnými funkciami:

 

  • Projektovanie hardvéru
  • Vývoj softvéru
  • Vizualizácia
  • Elektroinštalácia a montáž
  • Dodávka rozvádzačov
  • Uvádzanie do prevádzky (virtuálne a priamo na mieste)
  • Programovanie robotov (online/offline)
  • Vedenie stavby a projektu
  • Optimalizácia zariadení, školenia a iné

Okrem toho sa Technická kancelária Glauchau venuje podpore dorastu. Tak majú absolventi duálneho štúdia profesnej akadémie Glauchau k dispozícii partnera z praxe napríklad pre študijný odbor technickej informatiky. Súčasne vzdeláva spoločne s Volkswagen vzdelávacím inštitútom „Elektronikov pre automatizačnú

Brémy

Naše výkony

Technická kancelária v Brémach bola založená v roku 1994 a odvtedy je silným a spoľahlivým partnerom vo všetkých relevantných výrobných oblastiach ako je zváranie karosérií a technika opracovania povrchov. Okrem toho patrí do portfólia výkonov aj oblasť dopravnej a montážnej techniky, čo realizujeme okrem iného aj pre dodávateľov.

Potom, ako boli v počiatočných rokoch realizované projekty hlavne v Brémach a okolitom regióne, orientujeme sa teraz na realizáciu projektov vo zvarovniach karosérií na národnej a medzinárodnej úrovni. To sa odzrkadľuje okrem iného v našom zmenenom zložení pracovníkov v minulých rokoch v prospech inžinierskych činností.

Wolfsburg

Naše výkony

Technická kancelária v meste Wolfsburg bola založená v roku 1994 a má veľmi široké spektrum výkonov:

V oblasti elektroplánovania, ako súčasti technického vybavenia budov, je Technická kancelária Wolfsburg žiadaným partnerom. Rýchlo, efektívne a s veľmi vysokou kvalitou dodáva koncepty, plánovania, výpočty, výkresy v 2-D/3-D – od jednoduchej kancelárie až po kompletné komplexy budov, od klasickej elektrickej inštalácie až po špičkové automatizačné riešenia.

V dátovej a telekomunikačnej technike, ako aj požiarnej signalizačnej technike pokrýva stredisko Wolfsburg široké portfólio výkonov – od jednoduchého zapojenia telefónu až po inštalácie celých nových hál.

V elektrických konštrukciách výrobných zariadení poskytuje Technická kancelária nasledovné výkony: Konštrukcie hardvéru s vypracovaním konceptu, plánovanie, konštrukcia schém prúdového zapojenia, dokumentácia a validácia, konštrukcia softvéru pre riadiace systémy, bezpečnostné riadiace jednotky a vizualizácie, simulácia vrátane offline programovania robotov, ako aj virtuálne uvádzanie do prevádzky. Pracujú tu kompetentní a vysoko kvalifikovaní pracovníci so značnými skúsenosťami.

Vo zvarovniach karosérií a výstavbe zariadení poskytuje nasledovné služby: elektrické inštalácie, uvedenie robotov a riadiacich systémov do prevádzky, odovzdanie zariadení optimalizovaných podľa požadovanej kvality a doby výrobného taktu.

S profesionálnym a efektívnym manažmentom projektu realizuje Technická kancelária Wolfsburg kompletné automatizačné úlohy – od malých zváracích pracovísk až po kompletné výrobné zariadenia pre zvarovne karosérií, a to nielen v Nemecku, ale celosvetovo.

Sindelfingen

Naše výkony

Technická kancelária v meste Sindelfingen bola založená v apríli 2001 a jej ťažiskom je náš zákazník Daimler, realizujú sa tu projekty v oblasti výroby surových karosérií.

Čo sa projektov týka, Technická kancelária Sindelfingen úzko spolupracuje s Technickými kanceláriami v Nemecku.