Glauchau

Naše výkony

Technická kancelária Glauchau bola založená v roku 1999 a odvtedy sa vyvinula v silného a výkonného partnera vo všetkých relevantných výrobných oblastiach ako je zváranie karosérií, lakovanie a koncová montáž, ako aj montáž motorov a prevodoviek. Oblasť výroby špeciálnych strojov taktiež patrí k úlohám technickej kancelárie Glauchau.

Ťažisko tvorí realizácia projektov vo zvarovniach karosérií a montážnej techniky. Tu ponúka Technická kancelária Glauchau v závislosti od želania zákazníka kompletné riešenia, ale aj individuálne čiastkové riešenia s nasledovnými funkciami:

 

  • Projektovanie hardvéru
  • Vývoj softvéru
  • Vizualizácia
  • Elektroinštalácia a montáž
  • Dodávka rozvádzačov
  • Uvádzanie do prevádzky (virtuálne a priamo na mieste)
  • Programovanie robotov (online/offline)
  • Vedenie stavby a projektu
  • Optimalizácia zariadení, školenia a iné

Okrem toho sa Technická kancelária Glauchau venuje podpore dorastu. Tak majú absolventi duálneho štúdia profesnej akadémie Glauchau k dispozícii partnera z praxe napríklad pre študijný odbor technickej informatiky. Súčasne vzdeláva spoločne s Volkswagen vzdelávacím inštitútom „Elektronikov pre automatizačnú

Brémy

Naše výkony

Technická kancelária v Brémach bola založená v roku 1994 a odvtedy je silným a spoľahlivým partnerom vo všetkých relevantných výrobných oblastiach ako je zváranie karosérií a technika opracovania povrchov. Okrem toho patrí do portfólia výkonov aj oblasť dopravnej a montážnej techniky, čo realizujeme okrem iného aj pre dodávateľov.

Potom, ako boli v počiatočných rokoch realizované projekty hlavne v Brémach a okolitom regióne, orientujeme sa teraz na realizáciu projektov vo zvarovniach karosérií na národnej a medzinárodnej úrovni. To sa odzrkadľuje okrem iného v našom zmenenom zložení pracovníkov v minulých rokoch v prospech inžinierskych činností.