Barcelona, Španielsko

Naše výkony

V roku 2017 sme v meste Martorell založili ďalšiu pobočky našej spoločnosti, aby sme tak boli schopný zvládať plniť naše výzvy a úlohy v okolí mesta Barcelona.

Naši zamestnanci pracujú ruka v ruke s hlavným sídlom našej španielskej prevádzky v Almussafes /Valencia a partnerskými kanceláriami spoločnosti InPro electric po celom svete.

Pobočka v meste Martorell sa zameriava predovšetkým na automatizačnú technológiu pre komplexné systémy a zariadenia v automobilovom priemysle.

Do nášho portfólia patria okrem iného najnovšie CAD systémy, inštalácia komponentov a materiálov, programovanie a uvádzanie do prevádzky všetkých PLC robotov a technologických ovládacích prvkov.

Naši programátori sú špecialistami na výrobu karosérií v oblasti dopravnej techniky, prepravu prefabrikátov, programovanie zváracích, skrutkovacích a lepiacich systémov, vymeriavanie základne robota a systémy elektrického pokovovania. Naším klientom sme k dispozícii do a aj po odovzdaní prevádzkyschopného prístroja.

Naše projektové oddelenie vedie a koordinuje projekty v úzkej spolupráci s národnými a nadnárodnými objednávateľmi našich služieb.

Ku koncovým zákazníkom patria automobilky a subdodávateľské priemyselné parky v Barcelone a Pamplone.

Pobočka v Barcelone predstavuje základňu pre mnohé projekty koncernu Volkswagen Group, na ktorých sa podieľame od roku 2001.

Valencia, Španielsko

Naše výkony

Španielska dcérska spoločnosť InPro electric España S. L.U. bola založená v roku 1997 v Almussafes (Valencia).

Špecializuje sa na automatizačnú techniku komplexných zariadení, hlavne na zváranie karosérií v automobilovom priemysle.

Konštrukcie s najmodernejšími CAD systémami, inštalácia komponentov a materiálov, programovanie a uvádzanie všetkých používaných SPS riadiacich jednotiek, robotov a riadiacich jednotiek technológií do prevádzky tiež patria do nášho portfólia.

Programátori sa špecializujú na prepravné zariadenia, prepravu konštrukčných častí, riadenie zváracích, skrutkovacích a lepiacich automatov, manuálne úlohy, zameriavanie na robotickej báze, ako aj paletizačné systémy a sú k dispozícii pre našich zákazníkov až po odovzdanie zariadení v stave prevádzkovej pripravenosti a aj nad tento rámec.

Príslušné vedenie projektu riadi a vedie projekty v úzkej spolupráci s národnými a medzinárodnými dodávateľmi a objednávateľmi.

K trhom patria automobilové závody a priemyselné parky dodávateľov na Pyrenejskom polostrove, naši pracovníci pracujú v závodoch vo Valencii, Barcelone, Pamplone, Zaragoze, Lisabone atď.

InPro electric España S. L.U. pritom úzko spolupracuje so všetkými Technickými kanceláriami v Nemecku.