Dokumentácia

Štandardom našej CAE podporovanej dokumentácie sú schémy zapojenia bez chýb syntaxu, ktoré odzrkadľujú skutočný stav zariadenia. Okrem toho vypracujeme vierohodné popisy softvéru a návody na prevádzku.

Tréning

Školíme a zaúčame, prispôsobíme sa potrebe. Poskytujeme individuálne školenia po zmene alebo prestavbách existujúcich zariadení a organizujeme aj viacdňové školenia s teóriou a dôležitou praktickou časťou v prípade nových zariadení, ako aj veľkých automatizačných systémov.

Vypracujeme nielen školiacu dokumentáciu, ale samostatne sa venujeme aj špecifickým prvkom zariadenia a pokračujeme v základných školeniach ďalej, predovšetkým v oblasti programovania robotov.