Konštrukcie hardvéru

Konštrukcia hardvéru prichádza na rad po špecifikácii dodávateľov zariadení s osobitným dôrazom na zohľadnenie konštrukčných predpisov a technických požiadaviek koncového zákazníka.

Pritom používame inovatívne konštrukčné nástroje, s pomocou ktorých sme už automatizovali časovo náročné rutinné práce.

Na tomto mieste kladieme veľký dôraz na dobrú komunikáciu a úzku spoluprácu s našimi zákazníkmi, aby bolo možné odstrániť prípadné nezrovnalosti  ešte počas fázy konštrukcie.

 

Dokumentácia hardvéru je vypracovaná s použitím aktuálnych systémov ako sú EPLAN P8, EPLAN Engineering Center (EEC), RUPLAN a AutoCAD.