Konštrukcie softvéru

Automatizácia procesov nie je realizovateľná bez riadiacej jednotky s programovateľnou pamäťou (SPS).

Pri zostavovaní softvéru zariadení pre automatizáciu procesov vrátane vizualizácie, spracovania poruchových hlásení a nadradenej komunikácie používame etablované systémy ako sú Siemens S7, Siemens TIA Portal, Rockwell a Phoenix Contact alebo na želanie koncového zákazníka môžeme použiť aj iný automatizačný systém.

S inovatívnymi konštrukčnými nástrojmi automatizujeme časovo náročné rutinné práce.

Mimoriadne dôležitá je dobrá komunikácia a úzka spolupráca s našimi zákazníkmi, aby sme zabránili nejasnostiam v konštrukciách.

Úlohy riadiacej jednotky relevantné pre bezpečnosť patria taktiež do oblasti úloh SPS. Naši skúsení softvéroví konštruktéri vyvíjajú v úzkej spolupráci so strojármi požadované programové štruktúry.

Základom programovania sú štandardy zákazníkov ako napr. VASS a Integra.