Manažment projektu

Plán štruktúry projektu, pracovné balíky, míľniky, „Kick-off“ mítingy, to je len niekoľko pojmov z manažmentu projektu, ktoré sú zaužívané u nás a neexistujú len ako teória.

Naši vedúci projektov aktívne riadia projektové tímy, predovšetkým keď platí, že prijímame veľké výzvy a zvládame jedinečné úlohy z oblasti automatizácie.

Tešíme sa, keď s Vami môžeme spolupracovať už v začiatkoch projektu.