Montáž a inštalácia

Na základe našich dlhoročných skúseností sme v oblasti montáže schopní nainštalovať Vaše zariadenie efektívne a s vysokou kvalitou.

Mimoriadnu pozornosť kladieme na plynule štruktúrované montážne procesy. Počnúc objednávkou a  rozdelením materiálov na montáž káblových nosných systémov a elektrických prevádzkových prostriedkov až po záverečné merania systémov zberníc patrí k tomuto procesu trvalé a efektívne vedenie stavby našim skúseným vedúcim montáže.

Spektrum našich výkonov pritom obsahuje aj dátovú a telekomunikačnú techniku ako sú zariadenia v oblasti stredného a nízkeho napätia.