Požiarna signalizačná technika

Naša spoločnosť je certifikovaná podľa normy DIN 14675. Aj pre požiarnu signalizačnú techniku ponúkame našim zákazníkom rôznorodé výkony: Inštalácia, uvedenie do prevádzky, ako aj servis a údržba zariadení mnohých výrobcov.

Ovládame malé signalizačné centrály s vyhodnocovacou technikou, ale aj signalizačné systémy s multifunkčnými signalizačnými centrálami so zbernicovou technikou ring-topológie vo veľkom počte systémov, variantov a konceptov.

U nás nájdete kvalifikovanú podporu aj pre Vaše staršie existujúce zariadenia.

Po vykonanej práci dostanete vierohodnú dokumentáciu z dôvodu Vašej povinnosti viesť dokumentáciu.