Programovanie robotov

Programovanie priemyselných robotov, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach, môže prebiehať rôznymi spôsobmi.

Moderné a inovatívne využitie spočíva v tom, že z CAD údajov konštruktéra zariadenia „offline“ vytvoríme programy pre roboty. S použitím aktuálnych offline systémov ako Robcad, Process Simulate alebo IGRIP sú naši skúsení programátori schopní vytvoriť programy robotov s vysokou kvalitou, ktorí si potom priamo na mieste vyžadujú len minimálne „online“ programovacie činnosti. Pre ďalšiu prácu sa samozrejme využívajú aj pripravené offline programy alebo sa celý rozsah výkonov prepne na „online“.

Systémy používané v zariadeniach pochádzajú od výrobcov robotov ako sú KUKA, FANUC, ABB, MOTOMAN atď.

Stále väčší význam získavajú spolu s robotmi používané aplikácie, ako sú lepenie, laser, lemovanie, zváranie MIG, ohýbanie a iné, ktoré pre programovanie vyžadujú rozsiahle špecifické vedomosti.

Programovanie robotov je spojené s rozsiahlou ponukou dokumentácie a archivácie – čo neodmysliteľne patrí k bezporuchovej prevádzke zariadenia.