Uvedenie do prevádzky

Uvádzanie do prevádzky zahŕňa celkovú elektrickú funkčnosť zariadenia. To obsahuje testovanie snímačov a ovládačov, jednotlivých funkcií prevádzkových prostriedkov a elektrických pohonov pomocou parametrov frekvenčných meničov a servomeničov až po testovanie výmeny povelov v rámci aplikácií zariadenia ako napríklad riadenie zvárania alebo lepenia.

Prvá časť uvádzania do prevádzky končí testom príslušných manuálnych funkcií zariadenia. Následne na to pokračuje implementácia automatických funkcií zodpovedajúcich postupnostiam zariadenia.

Ihneď nasleduje fáza optimalizácie, v priebehu ktorej musia byť preukázané ukazovatele zariadenia ako doba výrobného taktu a disponibilita.

Mimoriadny význam má aktuálna dokumentácia jednotlivých krokov uvádzania do prevádzky.