Virtuálne uvádzanie do prevádzky/simulácia

Čas sú peniaze a čas na stavbe je vždy presne vymedzený. Preto simulujeme chúlostivé, kritické procesy v rámci komplexných automatizačných zariadení predtým, ako budú uvedené do prevádzky.

Funkčné postupnosti, riziká doby výrobného taktu a nebezpečenstvá kolízií môžeme takto efektívne overiť a vyriešiť. Simulujeme komplikované procesy programov SPS ako aj prepojené pohybové procesy v programoch robotov.