Vizualizácia

Pomocou interaktívneho vedenia obsluhy zabezpečujeme efektívnu obsluhu zariadení. Smerodajným je jasné a jednoznačné vizuálne znázornenie na najrôznejších monitoroch a zobrazovacích systémoch.

Podľa želania zákazníka vypracujú naši skúsení programátori vizualizáciu úloh automatizácie. Naše silné stránky sú informatívna, prehľadná a pre používateľa ľahká štruktúra obrazu pomocou softkeys (programovateľných tlačidiel).

Napríklad programujeme s vizualizačnými systémami WinCC, InTouch a Visual Basic.