My ako zamestnávateľ

Sme celosvetovo pracujúca spoločnosť s viac ako 400 zamestnancov v Nemecku a 200 zamestnancov v zahraničí a sme pre našich zákazníkov k dispozícii vo mnohých strediskách v tuzemsku a zahraničí ako partner v oblasti elektrotechnických služieb.

Zameriavame sa na automatizáciu výroby a výrobných zariadení pre automobilový priemysel, ponúkame náročnú techniku pre trh, na ktorom sú žiadané inovácie.

Čo ponúkame

Ponúkame rôzne pracovné pozície, vysokú mieru samostatného tvorenia, odmenu podľa výkonu a výhody spoločnosti zameranej na budúcnosť, k tomu príjemne efektívnu prácu v tíme a intenzívne zapracovanie s okamžitou súčinnosťou na projektoch.

Taktiež ponúkame našim pracovníkom v takmer všetkých oblastiach spoločnosti rozsiahle ďalšie vzdelávanie. Pre pozície s potenciálom rozvoja ako napr. vedúci projektu alebo vedúci tímu sme pripravili vlastné vzdelávacie programy.

Čo očakávame

Naše podnikateľské princípy  s dôverou | spoľahlivo | lepšie  platia nielen pre našich zákazníkov.

Efektívna a úspešná práca je založená na dôvere. Úzku a dôvernú spoluprácu budujeme aj interne. Očakávame angažovanosť, cieľavedomosť a spoľahlivosť, to zabezpečí dobrú a tímovú pracovnú atmosféru. Úspešný je len ten, kto sa snaží byť neustále lepším.

 

Ste angažovaný a hľadáte nové výzvy!

Tak potom sa staňte súčasťou InPro electric.

Váš vývoj

Je jedno, či nastúpite do InPro electric ako absolvent vysokej školy alebo technik, s pracovnými skúsenosťami alebo ako odborný pracovník, Vaša ochota ďalšieho rozvoja bude sprevádzaná interným školiacim programom. Školiaci program obsahuje rôzne moduly z techniky, podnikania, IT, ako aj rôznych Soft-Skills školení. Okrem toho existujú pre talentovaných pracovníkov vývojové programy ako junior vedúci projektu a vedúci tímu.