Príklad – projekt

V schematickom a heslovitom znázornení Vám chceme priblížiť obsah a rozsah našich služieb na názornom príklade.

Príklad: Automatizácia > Automobil > Surová karoséria

Výroba výrobnej linky pre výrobu surových karosérií u výrobcu automobilov pre „Nový model“.

Priebeh projektu

Projektovanie

Vedenie projektu
Plánovanie
Hľadanie konceptu
Štandardizácia

 

Riadenie projektu

Vedenie projektu
Manažment projektu

Inžiniering

Dizajn hardvéru
Dizajn softvéru
Robotika (offline)
Vizualizácia/simulácia

Inštalácia

Príprava rozvádzačov
Montáž

Uvedenie do prevádzky

Uvedenie do prevádzky
Robotika (online)
Dokumentácia
Tréning

 

Aftersales servis

Sprevádzanie pri výrobe
Optimalizácia výroby
Integrácia variantov
Údržba