Naše výkony

Dcérska spoločnosť v USA bola založená v roku 2002 ako InPro electric USA Ltd.so sídlom v Greer, South Carolina.

Po vzore nemeckej materskej spoločnosti je jej hlavným ťažiskom automobilový priemysel a jeho dodávatelia. Portfólio výkonov pokrýva prepojením a úzkou spoluprácou s Technickými kanceláriami v Nemecku širokú oblasť projektových prác vo zvarovniach karosérií.

Manažment projektu, konštrukcie hardvéru a softvéru, elektrické inštalácie zariadení, ako aj infraštruktúra podľa amerických štandardov, ale aj programovanie robotov (systémy výrobcov: KUKA a FANUC), uvádzanie do prevádzky, nábeh zariadení a sprevádzanie zmenovej výroby sú súčasťou portfólia výkonov.

Pre stredisko v Greer, South Carolina, sú od roku 2014 ponúkané okrem elektriky aj výkony z oblasti mechaniky.

Kontakt

Adresa

InPro electric USA Ltd.
411A Industrial Court
Greer, SC 29651
USA

Riadenie pobočky
avatar
Frank Schwabe
Riadenie pobočky

Sekretariát
Matilena Müller
Sekretariát

Umiestnenie

Greer, USA

InPro electric USA Ltd.
411A Industrial Court
Greer, SC 29651
USA

Pokračovať v čítaní