Naše výkony

Dcérska spoločnosť v USA bola založená v roku 2002 ako InPro electric USA Ltd.so sídlom v Greer, South Carolina.

Po vzore nemeckej materskej spoločnosti je jej hlavným ťažiskom automobilový priemysel a jeho dodávatelia. Portfólio výkonov pokrýva prepojením a úzkou spoluprácou s Technickými kanceláriami v Nemecku širokú oblasť projektových prác vo zvarovniach karosérií.

Manažment projektu, konštrukcie hardvéru a softvéru, elektrické inštalácie zariadení, ako aj infraštruktúra podľa amerických štandardov, ale aj programovanie robotov (systémy výrobcov: KUKA a FANUC), uvádzanie do prevádzky, nábeh zariadení a sprevádzanie zmenovej výroby sú súčasťou portfólia výkonov.

Pre stredisko v Greer, South Carolina, sú od roku 2014 ponúkané okrem elektriky aj výkony z oblasti mechaniky.

Kontakt

Adresa

InPro electric USA Ltd.
411A Industrial Court
Greer, SC 29651
USA

Riadenie pobočky
avatar
Jan-Stefan Leopold
Riadenie pobočky

Sekretariát
Anna Hamlin
Sekretariát

Vedenie stavby
avatar
Tobias Will
Vedenie stavby

Umiestnenie

Greer, USA

InPro electric USA Ltd.
411A Industrial Court
Greer, SC 29651
USA

Pokračovať v čítaní