Naše výkony

Technická kancelária v meste Wolfsburg bola založená v roku 1994 a má veľmi široké spektrum výkonov:

V oblasti elektroplánovania, ako súčasti technického vybavenia budov, je Technická kancelária Wolfsburg žiadaným partnerom. Rýchlo, efektívne a s veľmi vysokou kvalitou dodáva koncepty, plánovania, výpočty, výkresy v 2-D/3-D – od jednoduchej kancelárie až po kompletné komplexy budov, od klasickej elektrickej inštalácie až po špičkové automatizačné riešenia.

V dátovej a telekomunikačnej technike, ako aj požiarnej signalizačnej technike pokrýva stredisko Wolfsburg široké portfólio výkonov – od jednoduchého zapojenia telefónu až po inštalácie celých nových hál.

V elektrických konštrukciách výrobných zariadení poskytuje Technická kancelária nasledovné výkony: Konštrukcie hardvéru s vypracovaním konceptu, plánovanie, konštrukcia schém prúdového zapojenia, dokumentácia a validácia, konštrukcia softvéru pre riadiace systémy, bezpečnostné riadiace jednotky a vizualizácie, simulácia vrátane offline programovania robotov, ako aj virtuálne uvádzanie do prevádzky. Pracujú tu kompetentní a vysoko kvalifikovaní pracovníci so značnými skúsenosťami.

Vo zvarovniach karosérií a výstavbe zariadení poskytuje nasledovné služby: elektrické inštalácie, uvedenie robotov a riadiacich systémov do prevádzky, odovzdanie zariadení optimalizovaných podľa požadovanej kvality a doby výrobného taktu.

S profesionálnym a efektívnym manažmentom projektu realizuje Technická kancelária Wolfsburg kompletné automatizačné úlohy – od malých zváracích pracovísk až po kompletné výrobné zariadenia pre zvarovne karosérií, a to nielen v Nemecku, ale celosvetovo.

Kontakt

Adresa

InPro electric GmbH
Benzstraße 31-33
38446 Wolfsburg
Nemecko

Riadenie pobočky
avatar
Henning Freese
Riadenie pobočky

Sekretariát
Julia Schlothauer
Sekretariát

Umiestnenie

Wolfsburg

InPro electric GmbH
Benzstraße 31-33
38446 Wolfsburg
Nemecko

Pokračovať v čítaní