Skip to main content

Spolupráca s univerzitami

Ako inovatívna a technologicky orientovaná spoločnosť spolupracujeme s univerzitami a vysokými školami, a to aj na celom svete.

Radi ponúkneme študentom možnosť absolvovať stáž v našej spoločnosti a podporíme ich bakalárske alebo magisterské práce, ak nám vyhovuje študijný program a téma práce.

Univerzita aplikovaných vied Emden/Leer

S Univerzitou aplikovaných vied Emden/Leer úzko spolupracujeme už mnoho rokov.

Napr. univerzita Emden/Leer University of Applied Sciences ponúka študentom katedier elektrotechniky, informatiky a mediálnej techniky špecializáciu "Marketing a predaj". Účasťou na takzvanom predajnom module získavajú znalosti o typických predajných procesoch.

Už desať rokov spoločnosť InPro electric podporuje Univerzitu aplikovaných vied Emden/Leer praktickými seminármi na témy "Kalkulácia pre technický predaj" a "Projektový manažment a predaj".

Brémska univerzita aplikovaných vied

S Brémskou univerzitou aplikovaných vied sme získali ďalšieho strategického partnera pre spoluprácu s univerzitami.

Bremenská univerzita aplikovaných vied ponúka viac ako 60 rôznych študijných programov na celkovo piatich fakultách.

Od zimného semestra 2017/18 ponúka Brémska univerzita aplikovaných vied nový študijný program Mechatronika/Automatizácia. Študenti si tak môžu vybrať medzi dvoma profilmi mechatroniky a automatizačnej techniky a špecializovať sa na svoj študijný program.

Vzhľadom na miestnu blízkosť a našu kľúčovú kompetenciu "automatizácia výroby v automobilovom priemysle" bolo pre nás samozrejmé, že budeme pôsobiť ako budúci praktický partner duálneho študijného programu mechatronika/automatizácia.

Od nadchádzajúceho zimného semestra 2018/2019 vám ponúkame možnosť študovať duálnu verziu študijného programu so spoločnosťou InPro electric ako partnerom z praxe.

Univerzita aplikovaných vied Jade vo Wilhelmshavene

InPro electric spolupracuje aj s Jade University of Applied Sciences vo Wilhelmshavene.

Na Jade University of Applied Sciences teraz ponúkame kombinovaný študijný program v oblasti elektrotechniky na letný alebo zimný semester.

Studijný program orientovaný na prax so študijnou podporou umožňuje študentom získať skúsenosti pre ich budúcu kariéru už počas štúdia prostredníctvom jednotlivých praktických fáz v InPro electric

Univerzita aplikovaných vied Mittelhessen

Ďalším partnerom pre spoluprácu je Technische Hochschule Mittelhessen v Giessene. Tu pravidelne nájdete spoločnosť InPro electric na veľtrhoch pracovných príležitostí. Študentom na THM Giessen okrem iného ponúkame stáže, projektové práce a diplomové práce.

Univerzita aplikovaných vied Magdeburg-Stendal

Priemyselné zmeny a globalizácia výrazne menia naše súčasné a budúce trhy. Najmä v automobilovom priemysle sa budúce podnikanie presúva na medzinárodné trhy.

Sme tam, kde sú naši zákazníci!

Aby sme mohli čeliť nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, chceli by sme podporiť naše budúce mladé talenty už počas štúdia. Hľadáme zamestnancov, ktorí majú chuť a záujem pôsobiť na medzinárodných trhoch a ktorí sa chcú rozvíjať nielen odborne, ale najmä osobnostne.

V Univerzite aplikovaných vied v Magdeburgu/Stendale sme našli strategického partnera, ktorý nás podporuje v tom, aby sme študentom poskytli praktický pohľad na medzinárodné aktivity v automobilovom priemysle.

Od letného semestra 2018 budeme v spolupráci s Magdeburg/Stendal University of Applied Sciences ponúkať prakticky orientovaný magisterský program so zahraničným pobytom v našej pobočke v Číne a účasťou na vybraných prednáškach na Changchun University of Technology.

Na začiatku magisterského programu od nás dostanete pracovnú zmluvu, počas obdobia bez prednášok absolvujete rôzne praktické fázy v rámci aktuálnych projektov a absolvujete jazykovú prípravu v rámci prípravy na pobyt v Číne. Po pobyte v Číne absolvujete kolokvium na Univerzite aplikovaných vied v Magdeburgu/Stendale a v prípade úspešného absolvovania záverečnej magisterskej skúšky vám bude ponúknuté pracovné miesto v spoločnosti InPro electric.

Politická univerzita vo Valencii

Aj na medzinárodnej úrovni prikladáme veľký význam zintenzívneniu kontaktov s vysokými školami a univerzitami v ranom štádiu, aby študenti získali prehľad o budúcej praxi.

V tejto súvislosti naša dcérska spoločnosť InPro electric España S. L. vo Valencii (Španielsko) spolupracuje s Universidad Politècnica de València a ponúka semináre v oblasti projektového riadenia.

Politechnika Śląska

V roku 2017 spoločnosť InPro electric GmbH založila ďalšiu dcérsku spoločnosť InPro electric Sp. z o.o. v Katoviciach v Poľsku. Zároveň sme si stanovili cieľ vytvoriť nové pracovisko v oblasti strojárstva s kvalifikovanými mladými talentami z miestnych univerzít.

Silného partnera na spoluprácu sme našli v širokej ponuke elektrotechnických programov Sliezskej technickej univerzity v Gliwiciach, čo nám dáva možnosť cielene podporovať študentov Sliezskej technickej univerzity v Gliwiciach a zamestnávať ich u nás po úspešnom ukončení štúdia.

InPro electric Sp. z o.o. poskytuje Sliezskej technickej univerzite v Gliwiciach robotickú bunku, aby sa študenti ešte počas štúdia mohli oboznámiť s automatizačnou technikou a našou hlavnou odbornosťou v oblasti automatizácie výroby v automobilovom priemysle.

Robot sa bude používať na propagáciu, predvádzanie, školenie a vzdelávanie. Ako vzdelávací exponát sa táto robotická bunka môže využívať aj na výskum v rámci doktorandského štúdia na vykonávanie demonštrácií a výučby robotiky a programovania riadenia PLC na Fakulte automatizácie, elektroniky a informatiky.

Ako prvú aplikáciu pre roboty a študentov pripravuje spoločnosť InPro electric manipulačnú úlohu. Vďaka jednoduchému a rýchlemu systému výmeny "pracovných dosiek" ju možno rýchlo previesť na inú aplikáciu.

Tento robot je nový model od výrobcu KUKA: KUKA KR 20 R1810 Cybertech vo verzii Safe.

Táto bunka využíva najnovšie technológie od popredných výrobcov v oblasti automatizačnej techniky.

Na riadenie bunky pomocou PLC sa používa aktuálny procesor SIEMENS SIMATIC S7-1500F s najnovším portálom TIA.

Na vizualizáciu sa používa softvér WinCC Advanced.

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Spolupráca medzi Univerzitou aplikovaných vied Emden/Leer, mexickou Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) a InPro electric má dokonca inovatívny pilotný charakter. Každý rok budú mať dvaja študenti z Emdenu (magisterský program priemyselnej informatiky) a Puebly možnosť nielen študovať na druhej univerzite, ale zároveň sa zamestnať v InPro electric a získať tak praktické skúsenosti počas štúdia. Záverečná práca sa tiež vypracúva v spolupráci medzi vysielajúcimi univerzitami a InPro electric . Po ukončení štúdia študenti pokračujú v práci pre našu spoločnosť.

Changchun University of Technology

Inpro electric sa v súčasnosti venuje medzinárodnému vzdelávaniu a podpore mladých, motivovaných študentov na celom svete. V súlade s tým sme hľadali aj strategického partnera pre spoluprácu v mieste nášho pôsobenia v Číne, ktorý nám ponúka možnosť nadviazať kontakt so študentmi už v počiatočnom štádiu a prostredníctvom rôznych ponúk umožniť študentom prvý pohľad na praktickú stránku spoločnosti InPro electric. Cieľom spolupráce je dlhodobo budovať v Číne miestny personál a nasadzovať ho na naše projekty po celom svete.

V spolupráci s Technickou univerzitou Čchang-čchun a Univerzitou aplikovaných vied Magdeburg/Stendal od roku 2018 spúšťame výmenný program študentov medzi Technickou univerzitou Magdeburg, Technickou univerzitou Čchang-čchun a spoločnosťou InPro electric ako sponzorom a partnerom z praxe. Každý rok budú mať dvaja nemeckí študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia elektrotechniky možnosť absolvovať paralelné štúdium na univerzite s približne desaťmesačným pobytom v zahraničí. Študenti bakalárskeho štúdia na Univerzite aplikovaných vied v Magdeburgu sa môžu do programu prihlásiť od tretieho semestra. Študenti magisterského programu začínajú na začiatku prvého magisterského semestra. Účastníci programu od nás dostanú pracovnú zmluvu, získajú prvé poznatky o automatizačných technológiách v automobilovom priemysle a absolvujú jazykovú prípravu v rámci prípravy na pobyt v Číne. Študenti na Technickej univerzite v čínskom Čchang-čchune majú približne rovnaký postup, prispôsobený čínskym študijným predpisom, a program ukončia desaťmesačným pobytom v Nemecku.

<p

Po úspešnom absolvovaní programu od nás študenti dostanú pracovnú zmluvu a majú možnosť pracovať pre jednu z našich pobočiek po celom svete.