Skip to main content

Naša spoločnosť je certifikovaná podľa normy DIN 14675. Našim zákazníkom ponúkame aj širokú škálu služieb pre požiarnu signalizačnú techniku:

Poskytujeme služby v oblasti inštalácie, uvádzania do prevádzky, ako aj údržby a servisu systémov od mnohých výrobcov.

Flexibilita

Spĺňame požiadavky na malé zabezpečovacie ústredne s technológiou limitných hodnôt, ale aj na zabezpečovacie systémy s viacerými zabezpečovacími ústredňami v technológii kruhovej zbernice v rôznych systémoch, variantoch a koncepciách.

U nás nájdete kvalifikovanú podporu aj pre váš starší existujúci systém.

Po vykonaní prác dostanete zmysluplnú dokumentáciu pre vašu povinnosť poskytnúť dôkazy.