Naše výkony

S pomocou našich elektrotechnických služieb automatizujeme procesy vo výrobe, montáži a logistike.

Preberáme všetky činnosti počas vlastnej fázy realizácie a prevádzky. Okrem toho radíme a poskytujeme podporu pri vypracovaní konceptov a plánovaní. Ďalej sprevádzame našich zákazníkov počas výroby a prevádzky rôznym Aftersale servisom.

K našim činnostiam patrí:

Plánovanie a projektovanie

K našim činnostiam patrí plánovanie infraštruktúry priemyselných zariadení ako je plánovanie sietí a osvetlenia a energetické výpočty.

čítaj viac

Manažment projektu

Plán štruktúry projektu, pracovné balíky, míľniky, „Kick-off“ mítingy, to je len niekoľko pojmov z manažmentu projektu, ktoré sú zaužívané u nás a neexistujú len ako teória.

čítaj viac

Konštrukcie hardvéru

Konštrukcia hardvéru nasleduje podľa zadaní plánovania od dodávateľa zariadení s ohľadom na predpisy pre dané konštrukcie a požiadavky koncového zákazníka.

čítaj viac

Konštrukcie softvéru

Automatizácia procesov nie je mysliteľná bez riadiacej jednotky s programovateľnou pamäťou (SPS).

čítaj viac

Virtuálne uvádzanie do prevádzky/simulácia

Čas sú peniaze a čas na stavenisku je vždy presne vymedzený.

čítaj viac

Montáž a inštalácia

Na základe našich dlhoročných skúseností sme v oblasti montáže schopní nainštalovať Vaše zariadenie efektívne a s vysokou kvalitou.

čítaj viac

Programovanie robotov

Programovanie priemyselných robotov, ktoré sa nachádzajú v zariadeniach, môže prebiehať rôznymi spôsobmi.

čítaj viac

Uvedenie do prevádzky

Uvádzanie do prevádzky obsahuje celkovú elektrickú funkčnosť zariadenia.

čítaj viac

Vizualizácia

Pomocou interaktívneho vedenia obsluhy zabezpečujeme efektívnu obsluhu zariadení.

čítaj viac

Dokumentácia a tréning

Štandardom našej CAE podporovanej dokumentácie sú schémy zapojenia bez chýb syntaxu, ktoré odzrkadľujú skutočný stav zariadenia. Okrem toho vypracujeme vierohodné popisy softvéru a návody na prevádzku.

čítaj viac

Požiarna signalizačná technika

Naša spoločnosť je certifikovaná podľa normy DIN 14675. Aj pre požiarnu signalizačnú techniku ponúkame našim zákazníkom rôznorodé výkony: Inštalácia, uvedenie do prevádzky, ako aj servis a údržba zariadení veľa rôznych výrobcov.

čítaj viac

Dátová a telekomunikačná technika

V ďalšom úseku dátovej a telekomunikačnej techniky poskytujeme rozsiahle riešenia pre sieťové prepojenie kancelárií a priemyselných odvetví.

čítaj viac

Pokračovať v čítaní