Skip to main content

Uvedenie do prevádzky zahŕňa celú elektrickú funkčnosť systému. Zahŕňa testovanie snímačov a akčných členov, jednotlivých funkcií skríň zariadení a elektrických pohonov, parametrizáciu frekvenčných a servopohonov a testovanie výmeny príkazov v rámci systémových aplikácií, ako je napríklad riadenie zvárania alebo lepenia.

Optimalizácia

Prvá fáza uvedenia do prevádzky je ukončená testovaním príslušných manuálnych funkcií systému. Na základe toho sa implementujú automatické funkcie podľa simulovaných procesov systému

Nasleduje fáza optimalizácie, počas ktorej sa overujú predpokladané kľúčové hodnoty systému, ako je čas cyklu a dostupnosť

Obzvlášť dôležitá je aktuálna dokumentácia jednotlivých fáz uvedenia do prevádzky.