Skip to main content

Najdôležitejšie informácie na prvý pohľad

InPro electric GmbH
Benzstraße 31–33
38446 Wolfsburg

Tel.:          +49 5361 8545100
E-Mail:    zentrale@inpro-electric.de

www.inpro-electric.de

 

Vedenie spoločnosti:
CEO Gerhard Müter
COO Marco Renken
CFO Philipp Oldenburg

Registračný súd:
Obvodný súd Braunschweig
Registračné číslo: HRB 100234
IČ DPH: DE 811 577 326

Odmietnutie zodpovednosti

Zodpovednosť za webové stránky tretích strán, na ktoré táto webová stránka odkazuje prostredníctvom hypertextových odkazov, nesú príslušní poskytovatelia. Spoločnosť InPro electric GmbH nezodpovedá za obsah webových stránok tretích strán.

Na webové stránky spoločnosti InPro electric GmbH sa mohlo dostať prostredníctvom externých odkazov. V tomto prípade sa nepreberá žiadna zodpovednosť za prezentáciu, obsah alebo akékoľvek prepojenie so spoločnosťou InPro electric GmbH.

InPro electric GmbH si vyhradzuje právo na zmeny poskytnutých informácií. Na reprodukciu obsahu alebo údajov, najmä na použitie textov, častí textov alebo obrázkov, je potrebný výslovný písomný súhlas spoločnosti InPro electric GmbH.