InPro electric GmbH
Benzstraße 31–33
38446 Wolfsburg

05361 8545-100
05361 8545-130
zentrale(at)inpro-electric.de

www.inpro-electric.de

Vedenie spoločnosti:
Dipl.-Ing. Gerhard Müter
Dipl.-Ing. Marco Renken

Registračný súd:
Obvodný súd Braunschweig
Registračné číslo: HRB 100234

IČ DPH: DE 811 577 326

Vylúčenie záruky

Za internetové stránky tretích osôb, na ktoré upozorňujeme formou odkazu, nesú zodpovednosť daní poskytovatelia. InPro electric GmbH nezodpovedá za obsah stránok tretích osôb.

Internetové stránky InPro electric GmbH je možné otvárať pomocou externých odkazov. V takomto prípade nepreberáme žiadnu zodpovednosť za zobrazenie, obsah alebo akékoľvek prepojenie s InPro electric GmbH.

InPro electric GmbH si vyhradzuje právo na zmeny uvedených informácií. Kopírovanie obsahov alebo údajov, predovšetkým používanie textov, častí alebo obrazového materiálu, je podmienené výlučným písomným súhlasom spoločnosti InPro electric GmbH.