Skip to main content

V širokej oblasti dátových a telekomunikačných technológií poskytujeme komplexné riešenia pre kancelárske a priemyselné siete: dodávame, inštalujeme a uvádzame do prevádzky koncové zariadenia, serverové skrine a chrbticové siete pre serverovne aj dátové centrá.

Kvalita

Klasická medená sieť je rovnako súčasťou našej ponuky služieb ako inovatívna optická sieť. Dôležité je tu najmä kvalitné spracovanie prípojok, montáž optických konektorov a spájanie

Samozrejmosťou je, že pre všetky káble dodávame zmysluplné meracie protokoly, ktoré vám zaručia najlepšie možné prenosové rýchlosti.