Skip to main content

Skúsenosti

Na základe našich dlhoročných skúseností v oblasti montáže dokážeme váš systém nainštalovať efektívne a kvalitne

Podstatnú pozornosť venujeme dôsledne štruktúrovanému procesu montáže. Počnúc objednávaním a plánovaním materiálu, cez inštaláciu káblových nosných systémov a elektrických zariadení až po konečné merania zbernicových systémov tento proces zahŕňa trvalé a efektívne riadenie stavby našimi skúsenými manažérmi montáže.

Naša ponuka služieb zahŕňa aj dátovú a telekomunikačnú techniku, ako aj systémy stredného a nízkeho napätia.