Skip to main content

Čas sú peniaze a čas na stavenisku je vždy drahý. Preto simulujeme citlivé, kritické procesy v rámci komplexných automatizačných systémov skôr, ako sa vydáme na stavenisko.

Procesy

Funkčné sekvencie, riziká spojené s časom cyklu a nebezpečenstvá kolízií sa tak dajú efektívne testovať a riešiť. Simulujeme zložité sekvencie programov PLC aj spletité sekvencie pohybov v programoch robotov

Na tento účel sa používajú systémy ako WinMod, Invision alebo Process Simulate.