Skip to main content

Konštrukcia spínacej skrinky

V rámci našich projektov automatizácie vykonávame odbornú montáž rozvádzačov, riadiacich systémov, strojov a zariadení.

Od plánovania a analýzy existujúcich systémov až po celosvetové uvedenie do prevádzky. Spoliehame sa na najnovšie technické normy, aby sme zabezpečili maximálnu prevádzkovú spoľahlivosť a absolútnu účinnosť vašich systémov. Naše rozsiahle odborné znalosti sa vzťahujú aj na spracovanie širokej škály káblových žľabov a upevňovacích systémov, vďaka čomu sa flexibilne prispôsobíme akejkoľvek existujúcej elektroinštalácii.