Skip to main content

Naša ponuka služieb zahŕňa plánovanie infraštruktúry pre priemyselné podniky, napríklad plánovanie siete a osvetlenia a výpočet energie.

Odbornosť

V súlade so strojárskymi špecifikáciami určíme potrebné riadiace komponenty a definujeme rozhrania.

Takisto vytvárame koncepty, súťažné podklady, špecifikácie služieb s kalkuláciami nákladov a cenovými kalkuláciami.

Vytvárame aj koncepty, súťažné podklady, špecifikácie služieb s kalkuláciami nákladov a cenovými kalkuláciami.

Radi vás podporíme aj pri plánovaní projektu vášho výrobného systému karosérie v bielej farbe vďaka našim špecifickým odborným znalostiam v oblasti riadiacej techniky.