Skip to main content

Automatizáciu procesov nemožno realizovať bez programovateľného logického riadiaceho systému (PLC)

Jedinečné programové štruktúry

Pri tvorbe systémového softvéru pre automatizáciu procesov vrátane vizualizácie, spracovania poruchových hlásení a komunikácie na vyššej úrovni používame zavedené systémy, ako sú Siemens S7, Siemens TIA Portal, Rockwell a Phoenix Contact alebo na želanie koncového zákazníka iný automatizačný systém

Používame inovatívne konštrukčné nástroje na automatizáciu časovo náročných rutinných prác

Dobrá komunikácia a úzka spolupráca s našimi zákazníkmi je pre nás obzvlášť dôležitá, aby sme sa vyhli nejasnostiam pri návrhu

Súčasťou kompetencií PLC sa čoraz viac stávajú aj úlohy súvisiace s bezpečnosťou riadenia. Naši skúsení softvéroví dizajnéri vyvíjajú potrebné programové štruktúry v úzkej spolupráci s výrobcom strojov.

Programovanie je založené na zákazníckych štandardoch, ako sú VASS a Integra.