Skip to main content

Návrh hardvéru sa vykonáva podľa plánovacích špecifikácií dodávateľa systému s osobitným zreteľom na špecifikácie návrhu a špecifikácie konečného zákazníka.

Účinnosť

S tým súvisí aj využívanie inovatívnych konštrukčných nástrojov, pomocou ktorých sme v maximálnej možnej miere zautomatizovali časovo náročné rutinné práce.

V tomto bode prikladáme veľký význam dobrej komunikácii a úzkej spolupráci s naším zákazníkom, aby sme eliminovali možné nezrovnalosti vo fáze návrhu.

Dokumentácia hardvéru sa vykonáva pomocou najnovších systémov, ako sú EPLAN P8, EPLAN Engineering Centre (EEC), RUPLAN a AutoCAD.