S kompetenciou až na vrchol

Spoločnosť InPro electric ponúka už od roku 1993 elektrotechnické služby v oblasti automatizácie výroby. Ako medzinárodný poskytovateľ služieb v tejto oblasti budujeme plynule našu kľúčovú kompetenciu vo zvarovniach karosérií a našim ťažiskom je automatizácia výroby.

Okrem automobilového priemyslu pracujeme ako kompetentný partner pre objednávateľov z najrôznejších odvetví. Takže naši zákazníci pochádzajú z odvetvia dátovej a telekomunikačnej techniky, medicínskej techniky, potravinárskeho priemyslu, ekologického priemyslu a strojárstva.

Vedomosti vytvárajú náskok

Našim cieľom je ďalší vývoj výrobnej technológie s cielenými inováciami. K tomu je potrebné spojiť vedecké postupy s praktickým výrobným know-how pre priemyselné aplikácie.

S takýmto jedinečným portfóliom vytvárame spoločne s našimi medzinárodnými zákazníkmi inovatívne a na užívateľa orientované riešenia v technológii riadenia a programovania robotov.

Pokračovať v čítaní