Skip to main content

Wolfsburg (Ústredie)

Centrom spoločnosti InPro electric GmbH je sídlo spoločnosti vo Wolfsburgu. Tu sa koordinujú a riadia všetky kľúčové úlohy potrebné na plynulý chod našej spoločnosti. Sídlia tu naši kvalifikovaní odborníci v oblasti financií a controllingu, ľudských zdrojov a personálneho rozvoja a riadenia kvality, ktorí prispievajú k efektívnosti a úspechu našej spoločnosti.

Okrem nákupu je ústredie spoločnosti zodpovedné aj za riadenie IT infraštruktúry. Zabezpečuje, aby všetky oddelenia boli vybavené potrebnými zdrojmi na optimálne plnenie svojich úloh. 

Ústredie spoločnosti funguje ako centrum všetkých obchodných aktivít a je centrálnym kontaktným miestom pre všetky otázky a problémy našich zákazníkov a zamestnancov. Spoliehame sa na transparentnú a efektívnu komunikáciu a profesionálnu organizáciu, aby sme neustále zvyšovali úspešnosť našej spoločnosti a upevňovali naše postavenie na trhu.

Kontaktujte nás

InPro electric GmbH
Benzstraße 31-33
38446 Wolfsburg

+49 5361 8545100
zentrale@inpro-electric.de

Location